Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Bliv hørt om styrkelsen af det sociale Europa

© Getty images

For at gøre den europæiske søjle for sociale rettigheder til virkelighed og bane vejen for handlingsplanen har startede Kommissionen i januar 2021 en bred debat med alle EU's lande og regioner og med alle EU's partnere.

Nedenfor finder du en liste over resultaterne af høringen, som løb i 11 måneder og sluttede den 30. november 2020. Kommissionen modtog over 1.000 besvarelser. For at beskytte privatlivets fred vil svar fra enkeltpersoner ikke blive offentliggjort. Der er kommet bidrag fra:

Sammen vil vi opgradere Europas sociale markedsøkonomi, så den er klar til nutidens og fremtidens muligheder og udfordringer, og vi vil sikre retfærdig omstilling for alle.

Arrangementer

Kommissionen vil fremme og støtte arrangementer og debatter vedrørende alle spørgsmål, der vedrører søjlens principper på nationalt, regionalt og lokalt plan. Vi stoler på, at alle vores partnere engagerer sig og deltager aktivt.

Del denne side