Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Vyjádřete svůj názor na posílení sociální Evropy

Evropský pilíř sociálních práv je sociální strategie Unie, která má zajistit, aby přechod na klimatickou neutralitu, digitalizace a vyrovnání se s demografickými změnami, jakož i zotavení z pandemie COVID-19, byly sociálně spravedlivé. Opírá se o 20 hlavních zásad.

K překonání současné krize musí EU zajistit hospodářské oživení, posílit odolnost ekonomiky a vést ji na cestě ke spravedlivé, ekologické a digitální transformaci. Nesmí to však být na úkor nejchudších osob, regionů či zemí. Oživení musí být inkluzivní a spravedlivé. Evropský pilíř sociálních práv nabízí vodítko, jak vyřešit sociální a ekonomické problémy naší doby.

S cílem podpořit realizaci této strategie a připravit půdu pro její akční plán (který má být předložen na začátku roku 2021) zahájila Komise rozsáhlou diskusi se všemi zeměmi a regiony EU a dalšími partnery.

Společně zmodernizujeme evropské sociálně tržní hospodářství tak, aby odpovídalo možnostem a výzvám dneška i zítřka a zajistilo spravedlivou transformaci pro všechny.

Komise proto vyzývá všechny partnery, aby do 30. listopadu 2020 předložili své názory na nové politické kroky či právní iniciativy na různých úrovních (EU, celostátní, regionální a místní) a/nebo aby jako členský stát, region, město či organizace přijali konkrétní závazky, jimiž realizaci strategie podpoří.

Odeslat příspěvek

Akce

Komise bude prosazovat a podporovat akce a diskuse týkající se všech otázek, na něž se zásady strategie vztahují, a to na celostátní, regionální i místní úrovni. Doufáme, že se všichni naši partneři aktivně zapojí.

Sdílet tuto stránku