Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Vyjádřete svůj názor na posílení sociální Evropy

© Getty images

V lednu 2020 zahájila Komise širokou diskusi se všemi zeměmi a regiony EU i ostatními partnery. Cílem je uvést Evropský pilíř sociálních práv do praxe a připravit půdu pro akční plán v této oblasti.

Níže najdete seznam příspěvků do konzultace, která trvala jedenáct měsíců a skončila 30. listopadu 2020. Komise obdržela více než 1 000 odpovědí. Z důvodů ochrany soukromí nebudou odpovědi jednotlivců zveřejněny. Zpětnou vazbu již zaslali:

Společně zmodernizujeme evropské sociálně tržní hospodářství tak, aby odpovídalo možnostem a výzvám dneška i zítřka a zajistilo spravedlivou transformaci pro všechny.

Akce

Komise bude prosazovat a podporovat akce a diskuse týkající se všech otázek, na něž se zásady strategie vztahují, a to na celostátní, regionální i místní úrovni. Doufáme, že se všichni naši partneři aktivně zapojí.

Sdílet tuto stránku