Заетост, социални въпроси и приобщаване

Споделете какво мислите за подсилването на социална Европа

© Getty images

За да помогне за превръщането на Европейския стълб на социалните права в реалност и да подготви почвата за плана за действие на стълба, през януари 2020 г. Комисията започна широка дискусия с всички държави и региони от ЕС и с всички наши партньори.

По-долу е представен списък с мненията, изразени в рамките на консултацията, която продължи единадесет месеца и приключи на 30 ноември 2020 г. Комисията получи над 1000 отговора. От съображения за поверителност отговорите на физически лица няма да бъдат публикувани. Коментари бяха изпратени от:

Заедно ще подобрим европейската социална пазарна икономика, за да съответства на възможностите и предизвикателствата на днешния и утрешния ден и да гарантира справедлив преход за всички.

Прояви

Комисията ще насърчава и подкрепя прояви и дебати, свързани с всички въпроси, обхванати от принципите на стълба на национално, регионално и местно равнище. Разчитаме на активно участие и ангажираност от страна на всички наши партньори.

Споделете тази страница