Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

29/04/2011
Niewiążący przewodnik dobrej praktyki wdrażania dyrektywy 2006/25/WE (Sztuczne promieniowanie optyczne)

Niewiążący przewodnik dobrej praktyki wdrażania dyrektywy 2006/25/WE (Sztuczne promieniowanie optyczne)

Źródła sztucznego promieniowania optycznego znajdują się w większości miejsc pracy – dyrektywa 2006/25/WE określa minimalne wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa dotyczące narażenia pracowników na działanie tych źródeł. Niewiążące wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące dobrych praktyk we wdrażaniu dyrektywy 2006/25/WE precyzyjnie określają zastosowania stwarzające minimalne zagrożenie oraz przedstawiają zalecenia w odniesieniu do innych zastosowań. Wytyczne te zawierają metodologię oceny i opisują środki mające na celu ograniczanie ryzyka i wykrywanie niekorzystnych skutków zdrowotnych. Publikacja ta jest dostępna w wersji drukowanej w języku angielskim, francuskim i niemieckim oraz w formacie elektronicznym we wszystkich pozostałych językach urzędowych UE. Jest także dostępna płyta CD zawierająca 22 wersje językowe (numer katalogowy: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).

Catalog N. : KE-30-10-384-PL-N

Dostępne w  EU Publications

Udostępnij tę stronę