Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

29/04/2011
En ikkebindende vejledning for god praksis med henblik på gennemførelsen af direktiv 2006/25/EF (Kunstig optisk stråling)

En ikkebindende vejledning for god praksis med henblik på gennemførelsen af direktiv 2006/25/EF (Kunstig optisk stråling)

På de fleste arbejdssteder findes der kilder til kunstig optisk stråling, og direktiv 2006/25/EF fastlægger minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed vedrørende arbejdstagernes eksponering for sådanne kilder. Europa-Kommissionens ikke-bindende vejledning for god praksis med henblik på gennemførelse af direktiv 2006/25/EF belyser anvendelser, der udgør mindsterisici, og udstikker retningslinjer for andre anvendelser. Der fastsættes en vurderingsmetode, og skitseres foranstaltninger, der kan reducere risici og tjekke for sundhedsskadelige virkninger. Denne publikation findes i trykt format på engelsk, fransk og tysk og i elektronisk format på alle andre officielle EU-sprog. En cd med de 22 sprogudgaver (katalognummer: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8) er ligeledes tilgængelig.

Catalog N. : KE-30-10-384-DA-N

Findes i  EU Publications

Del denne side