Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

29/04/2011
Nezávazná příručka osvědčených postupů pro provádění směrnice 2006/25/ES (optické záření z umělých zdrojů)

Nezávazná příručka osvědčených postupů pro provádění směrnice 2006/25/ES (optické záření z umělých zdrojů)

Většina pracovišť obsahuje optické záření z umělých zdrojů a směrnice 2006/25/ES stanoví minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví týkající se expozice zaměstnanců takovým zdrojům. Nezávazná příručka osvědčených postupů Evropské komise pro provádění směrnice 2006/25/ES určuje aplikace představující minimální riziko a poskytuje pokyny týkající se ostatních aplikací. Stanovuje hodnotící metodiku a uvádí přehled opatření na snížení rizik a kontrolu nepříznivých účinků na zdraví. Tato publikace je k dispozici v tištěné podobě v angličtině, francouzštině a němčině a v elektronické podobě ve všech ostatních úředních jazycích EU. K dispozici je rovněž kompaktní disk obsahující 22 jazykových verzí (Katalogové číslo: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).

Catalog N. : KE-30-10-384-CS-N

K dispozici na stránkách  EU Publications

Sdílet tuto stránku