Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Što poduzima EU i zašto?

Što poduzima EU i zašto?

Kako EU sprečava diskriminaciju na radnome mjestu?

Jednakost je jedna od bitnih vrijednosti EU-a, a propisi Unije u vezi s nediskriminacijom među najopširnijima su na svijetu.

Načelo jednakosti postoji od samih početaka EU-a kako bi se osigurali pošteno tržišno natjecanje i jednako postupanje pri radu. Ugovorom iz Rima iz 1957. tražilo se da muškarci i žene budu jednako plaćeni za jednak rad ili rad jednake vrijednosti. Prve direktive o rodnoj ravnopravnosti dogovorene su u 70-im godinama prošlog stoljeća.

Ugovor iz Amsterdama, koji je potpisan 1997., temeljni je tekst kad je riječ o jačanju borbe protiv diskriminacije u Europi. Osim diskriminacije prema spolu u njemu je navedeno još pet područja diskriminacije u vezi s kojima EU može nešto poduzeti: rasno i etničko podrijetlo, vjera ili uvjerenje, invaliditet, spolna orijentacija i dob.

Mjere EU-a protiv diskriminacije

EU je tijekom godina donio brojne zakone protiv diskriminacije. Njima se zabranjuje diskriminacija na temelju spola, dobi, vjere ili uvjerenja, rasnog ili etničkog podrijetla, invaliditeta ili spolne orijentacije.

Zakonodavnim okvirom EU-a provodi se načelo jednakog postupanja, kojim se na primjer omogućuje sljedeće:

  • zaštita od nejednakog postupanja pri podnošenju molbe za posao
  • zaštita na radnome mjestu od zlostavljanja i uznemiravanja, uključujući maltretiranje, ruganje ili zbijanje šala na nečiji račun
  • zaštita ako se zbog diskriminacije koči bilo kakav napredak u karijeri ili osposobljavanje
  • zaštita za trudnice i dojilje, uključujući pravo na rodiljni i roditeljski dopust ili

Glavno zakonodavstvo

  • Direktivom o jednakom postupanju pri zapošljavanju iz 2000. zabranjuje se diskriminacija na temelju vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije.
  • Direktivi o jednakim plaćama iz 1975. napominje se kako treba ukloniti diskriminaciju na temelju spola u pogledu svih aspekata plaće.
  • Diskriminacija na temelju spola obuhvaćena je i direktivama o rodnoj ravnopravnosti iz 1979. (u pogledu socijalne sigurnosti), iz 2006. (u pogledu zapošljavanja i rada), iz 2010. (za samozaposlene osobe), iz 2010. (o roditeljskom dopustu, koja će se tijekom 2019. zamijeniti direktivom o ravnoteži između poslovnog i privatnog života).
  • Direktivom o rasnoj jednakosti iz 2000. zabranjuje se diskriminacija na temelju rasnog ili etničkog podrijetla u različitim područjima života, uključujući rad, obrazovanje i socijalne usluge.

Svi se ti propisi EU-a primjenjuju na pojedince, poduzeća bilo koje veličine, udruženja, lokalna tijela, vladu i sve druge organizacije u javnom i privatnom sektoru.

Odnose se na diskriminaciju na temelju stvarnih značajki i osobnog dojma.

Međutim, u nekim situacijama različito postupanje na temelju jedne od tih zabranjenih osnova može biti opravdano, uz stroge uvjete. Te su situacije navedene u direktivama EU-a. Na primjer, mogla bi se opravdati dobna diskriminacija radi promicanja zapošljavanja mladih radnika ako na temelju nacionalnog pravila stari radnici moraju u mirovinu kad dostignu za to predviđenu dob.

Zašto EU poduzima te mjere?

Ankete pokazuju da se otprilike jedan od osam Europljana smatra članom skupine kojoj prijeti diskriminacija jer su pripadnici rasne ili etničke manjine, osobe s invaliditetom ili bi se u toj situaciji mogli naći zbog spola, spolne orijentacije, dobi ili vjere i uvjerenja. Nažalost, diskriminacija, napadi na manjine i govor mržnje svakodnevna su pojava u Europskoj uniji.

Zato treba primijeniti mnoge zaštitne mjere EU-a jer je riječ o važnim vrijednostima kojima se štite ljudska prava. Osim toga, one i gospodarski imaju smisla. Mnoge skupine zaštićene zakonodavstvom EU-a protiv diskriminacije često predstavljaju neiskorišten izvor vještina i talenata. Mogu doprinijeti općoj raznolikosti, kreativnosti i podizanju morala na radnome mjestu te podići ugled poduzeća među osobljem, u zajednici i među klijentima.

U zadnjih šest mjeseci nije bilo povezanih vijesti.

Podijeli ovu stranicu