Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Razumna prilagoditev za invalide

Kaj je razumna prilagoditev?

Razumna prilagoditev je vsaka sprememba delovnega mesta ali delovnega okolja, ki je potrebna, da se invalidni osebi omogoči, da se prijavi na določeno delovno mesto, opravlja določeno funkcijo, napreduje ali se usposablja.

Razumna prilagoditev je namenjena vsem invalidnim osebam. Pravica do razumne prilagoditve zajema vse z delom povezane dejavnosti, ki jih ureja pravo EU, od postopka prijave na delovno mesto do odpovedi, ter vključuje delovne pogoje in dodatne ugodnosti. Če ste invalid in menite, da potrebujete prilagoditev vašega poklica ali delovnega mesta, lahko zaprosite za razumno prilagoditev.

Kaj določa zakon

V skladu z direktivo EU o enakosti pri zaposlovanju morajo delodajalci delavcem zagotoviti razumno prilagoditev, pri čemer morajo poskrbeti, da ta prilagoditev ne povzroči nesorazmerne obremenitve za organizacijo.

Besedilo določa razumne prilagoditve, ki lahko vključujejo tehnične rešitve, kot je zagotovitev opreme.

Razumna prilagoditev je tudi obveznost iz člena 5 Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (UNCRPD), katere pogodbenice so EU in njene države članice. V konvenciji so razumne prilagoditve opredeljene kot „potrebne in ustrezne spremembe ter prilagoditve, ki ne nalagajo nesorazmernega ali nepotrebnega bremena, kadar je v posameznem primeru potrebno, da se invalidom zagotovi uživanje ali uveljavljanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, in sicer na enaki podlagi kot drugim.‟

Kakšna je lahko prilagoditev?

Glavne vrste razumnih prilagoditev vključujejo tehnične rešitve, delovne dogovore, ukrepe usposabljanja in ukrepe za ozaveščanje.

Tehnične rešitve lahko vključujejo:

  • namestitev dvigal ali ramp
  • postavitev pisarniškega pohištva na ustrezni višini
  • namestitev povečevalnikov zaslona
  • zagotavljanje računalniških terminalov v Braillovi pisavi
  • namestitev tolmačenja v realnem času prek telekomunikacij

Drugi primeri razumnih prilagoditev se nanašajo na:

  • delovne dogovore, kot so zagotavljanje fleksibilnega delovnega časa, dela na daljavo, dopusta, premestitve v novo pisarno ali premestitev na drugo delovno mesto
  • usposabljanje, ki se izvede v ustni namesto v pisni obliki
  • ukrepi za ozaveščanje, da bi lahko invalidi opravljali svoje delo.

Kdo odloča o razumni prilagoditvi?

Odločitve o tem, ali je sprememba razumna, se lahko sprejmejo le za vsak primer posebej. Osebe, ki se potegujejo za razumno prilagoditev, bi morale najprej razpravljati o svojih potrebah s svojim delodajalcem.

Strokovno znanje se lahko poišče tudi pri multidisciplinarni ekipi. Skupine za pravice invalidov, sindikatov ali nacionalnega organa za enakost lahko zagotovijo dodatne nasvete in podporo.

Povej naprej