Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Razumna prilagodba za osobe s invaliditetom

Što je razumna prilagodba?

Razumna prilagodba je svaka promjena u vezi s radnim mjestom ili radnim okruženjem koja je potrebna da bi se osobi s invaliditetom omogućilo da se prijavi za određeno radno mjesto, obavlja svoj posao i u njemu napreduje ili sudjeluje u osposobljavanju.

Razumna prilagodba namijenjena je svim zaposlenicima s invaliditetom. Pravo na razumnu prilagodbu odnosi se na sve aktivnosti povezane s poslom obuhvaćene pravom EU-a, od postupka prijave za posao do odlaska iz službe, te uključuje radne uvjete i povlastice. Ako imate neku vrstu invaliditeta i smatrate da vam je potrebna prilagodba radnog mjesta ili okruženja, možete zatražiti razumnu prilagodbu.

Što u vezi s tim kaže zakonodavstvo?

U skladu s Direktivom EU-a o jednakom postupanju pri zapošljavanju poslodavci moraju omogućiti razumnu prilagodbu zaposlenicima s invaliditetom u mjeri u kojoj takve mjere za organizaciju ne predstavljaju nerazmjeran teret.

Utvrđene su obveze povezane s razumnom prilagodbom, koje mogu uključivati tehnička rješenja poput stavljanja na raspolaganje određene opreme.

Razumna prilagodba je obveza i u skladu s člankom 5. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD), čije su ugovorne stranke EU i sve njegove države članice. Prema Konvenciji razumna prilagodba znači „potrebnu i prikladnu preinaku i podešavanja, koja ne predstavljaju nesrazmjerno ili neprimjereno opterećenje, da bi se takvo što u pojedinačnom slučaju, tamo gdje je to potrebno kako bi se osobama s invaliditetom osiguralo uživanje ili korištenje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda na ravnopravnoj osnovi s drugima”.

Kakve se prilagodbe mogu ponuditi?

Glavne vrste razumne prilagodbe uključuju tehnička rješenja, radne uvjete, mjere osposobljavanja i mjere senzibiliziranja.

Tehnička rješenja mogu uključivati:

  • ugradnju dizala ili rampi
  • uredski namještaj na odgovarajućoj visini
  • instaliranje povećala za monitore
  • stavljanje na raspolaganje Brailleovih redaka
  • instaliranje usluge usmenog prevođenja u stvarnom vremenu putem telekomunikacija.

Drugi slučajevi razumne prilagodbe odnose se na:

  • radne uvjete, poput fleksibilnog radnog vremena, rada na daljinu, dopusta, premještanja u novi ured ili preraspodjele na drugo radno mjesto
  • osposobljavanje, dopuštajući da se ono provodi usmenim, a ne pisanim putem
  • mjere senzibiliziranja, kako bi osobe s invaliditetom mogle obavljati svoj posao.

Tko odlučuje o razumnoj prilagodbi?

Odluke o tome je li određena prilagodba razumna mogu se donositi samo za svaki slučaj posebno. Osobe koje bi htjele razumnu prilagodbu trebale bi o svojim potrebama prvo raspraviti s poslodavcem.

Može se zatražiti i stručna pomoć multidisciplinarnog tima. Dodatne savjete i potporu mogu pružiti udruge za zaštitu prava osoba s invaliditetom, sindikati ili nacionalno tijelo za ravnopravnost. 

Podijeli ovu stranicu