Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Hogyan szerezhet valaki érvényt jogainak?

Ki tud Önnek segíteni jogai érvényesítésében?

Ha véleménye szerint diszkriminációnak esett áldozatául, forduljon az illetékes nemzeti hatóságokhoz, szakszervezethez, civil szervezethez, ügyvédhez, illetve a nemzeti Egyenlő Bánásmód Hatósághoz.

Minden tagállamnak kell egyenlő bánásmóddal foglalkozó hatóságot működtetnie, amelyek elsősorban a nemi és faji megkülönböztetés ellen küzdenek. Feladatuk, hogy független segítséget nyújtsanak a diszkrimináció áldozatainak, nyomon kövessék az ilyen típusú ügyeket, és előmozdítsák az egyenlő bánásmód elvét. A legtöbb Egyenlő Bánásmód Hatóság munkája kiterjed a vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, nem és szexuális irányultság alapú diszkriminációra is, összhangban az adott tagállam jogszabályaival. Sok esetben az állampolgárság, a nyelv és a politikai vélemény alapján történő diszkriminációt is vizsgálja.

Egyes országokban a hatóság tájékoztatási feladatokat lát el, míg máshol segítséget is tud nyújtani a panasz benyújtásához (és adott esetben az illetékes bíróság elé is tudja vinni az ügyet Ön helyett).

Hogyan lehet küzdeni a munkahelyi megkülönböztetés ellen?

Ha Ön úgy érzi, hogy diszkrimináció áldozatává vált, a következőket kell tennie:

 • Gyűjtsön össze minden olyan bizonyítékot (leveleket, e-maileket, más dokumentumokat stb.) amellyel állítását alá tudja támasztani.
 • Bizonyítania kell, hogy egyenlőtlen bánásmódban részesült, és hogy ez neme, életkora, fogyatékossága, szexuális irányultsága, vallása vagy meggyőződése, fajtája vagy etnikai hovatartozása miatt történt.
 • Ezután az Ön munkáltatójának kell bizonyítania, hogy nem sértette meg az egyenlő bánásmód elvét, és hogy döntését más, jogos indokok alapján hozta meg.
 • Ha Ön úgy véli, hogy egy tagállam joga nem egyeztethető össze az uniós joggal, nyújtson be panaszt az Európai Bizottsághoz. A Bizottság azonban nem járhat el egyéni ügyekben.

Mi történik, miután valaki keresetet indít a tagállami bíróságokon?

 • Az adott tagállam törvényeitől függően Ön büntető-, polgári vagy közigazgatási eljárást indíthat.
 • Bizonyos esetekben a tagállamok mediációs szervezetein keresztül Ön és munkaadója békés úton is megoldást találhat az ügyre. Így gyakran gyorsabban és olcsóbban érvényesítheti jogait.
 • Miután Ön benyújtotta bizonyítékait, a bepanaszolt munkaadó köteles tisztáznia magát, és bebizonyítania, hogy nem alkalmazott diszkriminációt. Az uniós megkülönböztetésmentességi irányelvek megfordítják a bizonyítási terhet, hogy az áldozatoknak könnyebb legyen panaszt benyújtaniuk.
 • Ha az ügy bíróság elé kerül, forduljon jogi segítségért vagy tanácsért az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, a szakszervezetekhez, az illetékes civil szervezetekhez vagy ügyvédhez.
 • Ha a tagállami bíróság nem tudja, hogy pontosan hogyan kell értelmeznie az EU megkülönböztetésmentességről szóló irányelveit, előzetes kérdést intézhet a Bírósághoz.

Mi történik, ha megnyeri az ügyet?

 • Az EU nem rendelkezik a jogorvoslat konkrét módjairól. Ehelyett azt mondja ki, hogy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókra van szükség.
 • Az adott tagállamtól függően Ön kártérítésre, az állásába való visszahelyezésre, vagy olyan végzésre lehet jogosult, amely a diszkrimináció orvoslására és észszerű alkalmazkodásra kötelezi a munkáltatót. 

Esélyegyenlőséggel foglalkozó nemzeti szervek

Oldal megosztása