Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

An dóigh le do chearta a chur i bhfeidhm

Cé atá in ann cabhrú leat do chearta a chur i bhfeidhm?

Má mheasann tú go ndearnadh idirdhealú ort, is féidir leat do chás a chur faoi bhráid na n-údarás inniúil náisiúnta. Ina theannta sin, is féidir leat cabhair agus comhairle faoin dóigh leis an dlí a chur i bhfeidhm a lorg ó eagraíochtaí eile, cuir i gcás ceardchumainn, eagraíochtaí neamhrialtasacha, do dhlíodóir agus comhlachtaí comhionannais náisiúnta.

Is gá comhlacht comhionannais náisiúnta a bheith ag gach Ballstát, agus dírítear ina chuid oibre ar aghaidh a thabhairt ar an idirdhealú ar bhonn gnéis agus ar an idirdhealú ciniúil go háirithe. Cuireann siad cabhair neamhspleách ar fáil d’íospartaigh idirdhealaithe, déanann siad monatóireacht ar shaincheisteanna idirdhealaithe agus cuireann siad an comhionannas chun cinn. Cumhdaíonn mórchuid na gcomhlachtaí comhionannais náisiúnta an t-idirdhealú bunaithe ar reiligiún nó creideamh, míchumas, aois agus gnéaschlaonadh faoin dlí náisiúnta freisin. Is minic a chumhdaíonn siad náisiúntacht, teanga agus tuairim pholaitiúil chomh maith.

Beidh roinnt comhlachtaí comhionannais náisiúnta in ann eolas úsáideach faoi do chás a thabhairt duit agus beidh comhlachtaí comhionannais eile in ann cabhrú leat gearán a dhéanamh. Féadfaidh siad do chás a thabhairt os comhair na gcúirteanna inniúla go fiú, má thoilíonn tú.

An dóigh le haghaidh a thabhairt ar an idirdhealú san áit oibre

Cad ba cheart duit a dhéanamh má mheasann tú go ndearnadh idirdhealú ort?

 • Ba cheart duit aon fhianaise is gá chun tacú le d’éileamh a bhailiú, cuir i gcás litreacha, ríomhphoist agus doiciméid eile.
 • Ní mór duit a thaispeáint gur caitheamh go neamhionann leat agus gur mar gheall ar do ghnéas, aois, míchumas, gnéaschlaonadh, reiligiún nó creideamh, nó bunadh ciniúil nó eitneach a caitheadh ar an gcaoi sin leat.
 • Ina dhiaidh sin, is faoin bhfostóir atá sé a chruthú nár sáraíodh prionsabal na córa comhionainne mar go raibh a chinneadh bunaithe ar chúiseanna dlisteanacha eile. 
 • Is féidir leat gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún Eorpach má cheapann tú nach bhfuil an reachtaíocht i do Bhallstát i gcomhréir le dlí an Aontais. Mar sin féin, ní féidir leis an gCoimisiún eadráin a dhéanamh i gcásanna aonair.

Cad a tharlaíonn nuair a dhéanann tú gearán os comhair cúirt náisiúnta?

 • Is féidir leat leanúint de chásanna idirdhealaithe trí imeachtaí coiriúla, sibhialta nó riaracháin, ag brath ar dhlíthe an Bhallstáit.
 • In amanna, féadfaidh tú féin agus d’fhostóir teacht ar réiteach caibidlithe trí úsáid a bhaint as gníomhairí idirghabhála an Bhallstáit. Is iondúil a bhíonn sé sin níos tapúla agus níos saoire.
 • Tar éis duit fianaise a thabhairt ar an idirdhealú, caithfidh an fostóir a ndearnadh an gearán ina leith a thaispeáint nach ndearnadh aon idirdhealú ar bhonn na bhforas coiscthe. Le Treoracha an Aontais Eorpaigh maidir le neamh-idirdhealú, aistrítear an dualgas cruthúnais, rud a fhágann go mbíonn sé níos éasca d’íospartaigh an idirdhealaithe gearáin a dhéanamh.
 • Má thugtar an t-éileamh os comhair cúirte, féadfaidh sé go mbeidh cabhair agus comhairle dhlíthiúil ar fáil ó chomhlachtaí comhionannais náisiúnta, ceardchumainn, eagraíochtaí neamhrialtasacha nó dlíodóirí.
 • Má bhíonn treoir ón gcúirt náisiúnta i dtaca le léirmhíniú ar Threoracha an Aontais Eorpaigh maidir le neamh-idirdhealú, féadfaidh an chúirt an cheist a tharchur le haghaidh réamhrialú ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

Cad a tharlaíonn má éiríonn le do ghearán?

 • Cé nach luaitear i ndlí an Aontais na leigheasanna atá ar fáil, luaitear ann go bhfuil gá le pionóis éifeachtacha chomhréireacha athchomhairleacha.
 • Ag brath ar an reachtaíocht náisiúnta, féadfaidh sé go mbeidh tú i dteideal cúitimh, aischur i bpost nó ordú lena gceanglaítear ar an bhfostóir an t-idirdhealú a leigheas agus an freastal réasúnta a dhéanamh ort. 

Comhlachtaí comhionannais náisiúnta 

An leathanach seo a chomhroinnt: