Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Bestrijding van discriminatie op het werk

U heeft recht op gelijke behandeling

De EU-wetgeving verbiedt discriminatie op grond van leeftijd, geslacht, handicap, etnische of raciale afkomst, geloof of levensovertuiging of seksuele gerichtheid op het werk. In de Europese wetgeving over gelijke behandeling staat duidelijk welke bescherming iedereen in de EU op het werk minstens verdient.

U heeft recht op gelijke behandeling bij werving en selectie, arbeidsvoorwaarden, bevordering, loon, beroepsopleiding, pensioen en ontslag.

Werkgevers mogen dus volgens de EU-wetgeving niet discrimineren, en werknemers hebben het recht om niet te worden gediscrimineerd.

Wat voor soorten discriminatie op de werkplek zijn er?

De EU-wetgeving onderscheidt verschillende vormen van discriminatie:

Directe discriminatie: wanneer een werkgever u op een van de zes hierboven genoemde gronden slechter behandelt dan iemand in een vergelijkbare situatie. Voorbeeld: bij een sollicitatie wordt u afgewezen omdat u ouder dan 35 jaar bent.

Indirecte discriminatie ontstaat wanneer een praktijk, beleidslijn of regel die voor iedereen geldt, voor sommige mensen nadelige gevolgen heeft.  Zulke maatregelen lijken op het eerste gezicht neutraal, maar discrimineren juist bepaalde mensen. Voorbeeld: uitvoeringsbepalingen die nadelig zijn voor alle parttimers, kunnen indirect discriminerend zijn voor vrouwen, omdat vrouwen vaker parttime werken dan mannen.

Intimidatie is een andere vorm van discriminatie. Hieronder vallen ongewenst gedrag, pesten en andere handelingen of uitingen met als doel of gevolg een intimiderende, vijandige, onterende, vernederende of kwetsende omgeving. Voorbeeld: een baas of collega die grappen maakt over seksuele gerichtheid tegenover homoseksuele of lesbische collega's.

Opdracht tot discriminatie: wanneer een persoon iemand aanzet om een ander te discrimineren. Voorbeeld: een werkgever vraagt een uitzendbureau om medewerkers te selecteren die jonger dan veertig zijn.

Slachtofferschap: wanneer mensen negatief worden behandeld als reactie op een klacht over discriminatie. Voorbeeld: iemand loopt een baan of promotie mis omdat hij een klacht wegens discriminatie heeft ingediend tegen de baas.

Delen