Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Kova su diskriminacija darbo vietoje

Jūsų teisė į vienodą požiūrį

Pagal ES teisę draudžiama diskriminacija darbo vietoje dėl amžiaus, lyties, negalios, etninės ar rasinės kilmės, religijos ar tikėjimo arba seksualinės orientacijos. ES lygmens vienodo požiūrio teisės aktuose nustatytas minimalus visų ES dirbančių asmenų apsaugos lygis.

Turite teisę į vienodą požiūrį įdarbinimo, darbo sąlygų, paaukštinimo darbe, darbo užmokesčio, profesinio mokymo galimybių, profesinių pensijų ir atleidimo iš darbo srityse.

ES teisės aktais numatoma, kad darbdaviai turėtų nediskriminuoti darbe, o darbuotojai turi teisę būti nediskriminuojami.

Kokios yra diskriminacijos darbo vietoje rūšys?

ES teisė taikoma keliems atvejams:

Tiesioginė diskriminacija yra tais atvejais, kai darbdavys dėl šešių pirmiau minėtų priežasčių su jumis elgiasi blogiau nei su bet kuriuo kitu panašioje padėtyje esančiu asmeniu. Pavyzdžiui, būtų atsisakyta įdarbinti asmenį, nes jis yra vyresnis nei 35 metų amžiaus.

Netiesioginė diskriminacija – kai visiems asmenims taikoma praktika, politika arba taisyklė kai kuriems žmonėms daro neigiamą poveikį. Šios priemonės iš pirmo žvilgsnio atrodo neutralios, tačiau iš tikrųjų kai kuriuos asmenis diskriminuoja. Pavyzdžiui, įgyvendinant ne visą darbo dieną dirbantiems darbuotojams nepalankias taisykles gali būti netiesiogiai diskriminuojamos moterys, nes dauguma ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų yra moterys.

Priekabiavimas  yra dar viena diskriminacijos darbo vietoje forma. Tai yra nepageidaujamas elgesys, patyčios ar kitoks elgesys, kurio tikslas arba poveikis – bauginanti, priešiška, menkinanti, žeminanti ar užgauli aplinka. Pavyzdžiui, jeigu viršininkas arba bendradarbiai pasakoja juokelius apie seksualinę orientaciją vienam iš kolegų gėjų arba lesbiečių.

Nurodymas diskriminuoti – kuomet asmuo skatina kažką diskriminuoti kitą asmenį. Pavyzdžiui, jeigu darbdavys prašo laikinojo įdarbinimo įmonės rasti tik jaunesnius kaip 40 metų amžiaus darbuotojus.

Viktimizacija  – kai žmonės, pateikę skundą dėl diskriminacijos, patiria neigiamas pasekmes. Pavyzdžiui, jei asmuo buvo atleistas iš darbo arba nepaaukštintas dėl to, kad apskundė savo vadovą dėl diskriminacijos.

Bendrinti šį puslapį