Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Καταπολέμηση των διακρίσεων στο χώρο εργασίας

Δικαίωμα για ίση μεταχείριση

Η νομοθεσία της ΕΕ απαγορεύει τις διακρίσεις στον χώρο εργασίας λόγω ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Η νομοθεσία για την ίση μεταχείριση σε επίπεδο ΕΕ καθορίζει τα ελάχιστα επίπεδα προστασίας για όλους τους εργαζόμενους στην ΕΕ.

Δικαιούστε ισότιμη μεταχείριση όσον αφορά την πρόσληψη, τις συνθήκες εργασίας, την προαγωγή, την αμοιβή, την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση, τις επαγγελματικές συντάξεις και την απόλυση.

Βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, οι εργοδότες δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις στην εργασία και οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να μην υφίστανται διακρίσεις.

Τι είδους διακρίσεις γίνονται στον χώρο εργασίας;

Η νομοθεσία της ΕΕ καλύπτει πολλές περιπτώσεις:

Άμεση διάκριση γίνεται όταν ο εργοδότης αντιμετωπίζει ένα άτομο χειρότερα από κάποιο άλλο σε συγκρίσιμη κατάσταση για τους έξι λόγους που προαναφέρθηκαν.  Ένα παράδειγμα είναι η άρνηση πρόσληψης ενός ατόμου επειδή είναι ηλικίας άνω των 35 ετών.

Έμμεση διάκριση είναι μια πρακτική, πολιτική ή κανόνας που εφαρμόζεται σε όλους έχει όμως αρνητικές συνέπειες σε ορισμένα άτομα.  Τα μέτρα αυτά φαίνεται να είναι εκ πρώτης όψεως ουδέτερα, ωστόσο στην πραγματικότητα εισάγουν διακρίσεις εις βάρος ορισμένων ατόμων. Για παράδειγμα, οι κανόνες που είναι δυσμενέστεροι για τους εργαζομένους μερικής απασχόλησης ενδέχεται να εισάγουν έμμεσα διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, δεδομένου ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης είναι γυναίκες.

Η παρενόχληση είναι μια άλλη μορφή διάκρισης στον χώρο εργασίας.  Πρόκειται για ανεπιθύμητη συμπεριφορά, εκφοβισμό ή άλλη συμπεριφορά που έχει ως στόχο ή αποτέλεσμα τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, εάν ένας εργοδότης ή ένας συνάδελφος λέει αστεία για τον σεξουαλικό προσανατολισμό σε έναν ομοφυλόφιλο/μια λεσβία συνάδελφο του.

Εντολή για εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης νοείται όταν ένα άτομο παρακινεί ένα άλλο άτομο να προβεί σε διακρίσεις σε βάρος κάποιου άλλου.  Για παράδειγμα, εάν ένας εργοδότης ζητήσει από μια εταιρεία προσωρινής απασχόλησης μόνο εργαζομένους ηλικίας κάτω των 40 ετών.

Θυματοποίηση γίνεται όταν οι άνθρωποι υφίστανται αρνητικές συνέπειες ως αντίδραση σε καταγγελία για διακριτική μεταχείριση.  Για παράδειγμα, αν κάποιος απολυθεί ή δεν προαχθεί επειδή υπέβαλε καταγγελία για διάκριση κατά του εργοδότη του.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα