Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Potírání diskriminace na pracovišti

Vaše právo na rovné zacházení

Právní předpisy EU zakazují na pracovišti diskriminaci na základě věku, pohlaví, zdravotního postižení, etnického nebo rasového původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení a sexuální orientace. Unijní legislativa týkající se rovného zacházení stanoví pro všechny pracující v EU minimální úroveň ochrany.

Na rovné zacházení máte právo, pokud jde o nábor, pracovní podmínky, povýšení, odměnu za práci, přístup k odbornému vzdělávání, zaměstnanecké penzijní pojištění a při propouštění.

Podle právních předpisů EU nesmějí zaměstnavatelé na pracovišti diskriminovat a zaměstnanci mají právo nebýt diskriminováni.

Jaké druhy diskriminace na pracovišti existují?

Právo EU upravuje několik situací:

Přímou diskriminací se rozumí případ, kdy s vámi zaměstnavatel zachází hůře než s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z některých ze šesti výše uvedených důvodů. Například pokud by vás odmítl zaměstnat proto, že je vám více než 35 let.

Nepřímou diskriminací se rozumí postupy, politika nebo pravidla, které platí pro každého, ale v důsledku mají negativní dopad na určitou skupinu osob. Taková opatření se na první pohled zdají nestranná, ale ve skutečnosti určité osoby diskriminují. Například pravidla s nepříznivým dopadem pro pracovníky zaměstnané na částečný úvazek mohou nepřímo diskriminovat ženy, neboť ty tvoří většinu pracovníků s částečným úvazkem.

Další formou diskriminace na pracovišti je obtěžování. Jedná se o nežádoucí chování, šikanu nebo jiný druh chování, jehož cílem nebo důsledkem je vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry. Například když nadřízený nebo kolegové vtipkují o sexuální orientaci před homosexuálním kolegou/kolegyní.

Naváděním k diskriminaci se rozumí případy, když někdo někoho k diskriminaci podněcuje. Například pokud zaměstnavatel požádá agenturu zajišťující dočasné pracovníky, aby nabírala pouze pracovníky do 40 let.

K viktimizaci dochází v situaci, když je někdo nucen nést negativní důsledky kvůli tomu, že si na diskriminaci stěžoval. Například pokud by byl někdo propuštěn nebo by mu bylo zamítnuto povýšení proto, že podal proti nadřízenému kvůli diskriminaci žalobu.

Sdílet tuto stránku