Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Eiropas prasmju/kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācija (ESCO)

Ieteikt šo lapu: