Заетост, социални въпроси и приобщаване

Европейска класификация на уменията/компетентностите, квалификациите и професиите (ESCO) - Видеоклипове по темата

Продължителност:02:37 / Дата: Jun 2019

The Digital Revolution has change the way recruitment is done in the labour market In this video, testimonials of professionals from major digital companies highlight the difficulties in recruiting the right people with the right skills for the changing digital labour market. The ESCO classification offers a multilingual effective solution to the current job matching skill challenges. It makes the recruitment process easier by linking employers with the right job applicants.

За да изтеглите видеоклипа, отидете на аудио-визуалните услуги на Европейската комисия

Споделете тази страница