Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Európsky rámec kompetencií v oblasti podnikania (EntreComp)

Zdieľať stránku