Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Eiropas Uzņēmējdarbības kompetenču satvars (“EntreComp”)

Ieteikt šo lapu: