Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Den europæiske digitale kompetenceramme for borgerne (DigComp)

Del denne side