Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Długość :1:25 / Data: Mar 2018

On 13 March, the Commission put a proposal on the table for a European Labour Authority as well as an initiative to ensure access to social protection of workers and self-employed.

Aby pobrać nagranie wideo, przejdź na stronę usług audiowizualnych Komisji Europejskiej

Udostępnij tę stronę