Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Długość :0:26 / Data: May 2019

Employment and social affairs are a key priority for the EU. Through the European Pillar of Social Rights, Europe stands for social protection and inclusion.

Aby pobrać nagranie wideo, przejdź na stronę usług audiowizualnych Komisji Europejskiej

Udostępnij tę stronę