Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Praca nierejestrowana - powiązane nagrania wideo

Długość :01:56 / Data: Mar 2020

Aby pobrać nagranie wideo, przejdź na stronę usług audiowizualnych Komisji Europejskiej

Udostępnij tę stronę