Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Αδήλωτη εργασία - Σχετικά βίντεο

Διάρκεια :01:56 / Ημερομηνία: Mar 2020

Για να τηλεφορτώσετε το βίντεο, πηγαίνετε στις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαδώστε αυτή τη σελίδα