Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Διάρκεια :01:20 / Ημερομηνία: Apr 2019

The video features Emanuele Scorza, sales office manager for a wine house company based in Montepulciano, Italy. The video explains how thanks to the EU funded project “EQuIPE2020”, Emanuele, a single dad with two children, now manages to have more flexible working hours and an easier holiday planning, which enable him to be more relaxed when he is at home with his children.

Για να τηλεφορτώσετε το βίντεο, πηγαίνετε στις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαδώστε αυτή τη σελίδα