Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Ανάπτυξη δεξιοτήτων - null

Διάρκεια :02:29 / Ημερομηνία: Nov 2018

The Digital Competence Framework (DigComp) is a reference framework that provides information on the knowledge, skills, and attitudes that people need to be digitally competent in all aspects of life. It is a free, open and flexible tool that can be adapted to an individual’s needs, from basic to advanced levels, making the framework relevant to all abilities. DigComp can help individuals thrive in the digital future and focuses on how to make digital tools and technology work for people. Specifically, it can help tackle risks such as behaviour online and theft of identity, it can empower people in terms of their digital knowledge and it can increase their creativity and active participation in a digital society.

Για να τηλεφορτώσετε το βίντεο, πηγαίνετε στις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαδώστε αυτή τη σελίδα