Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Zmena pobytu a práca v Európe - Súvisiace videá

Dĺžka :00:51 / Dátum: Dec 2016

Európska komisia navrhla aktualizovať pravidlá, ktoré koordinujú systémy sociálneho zabezpečenia v Európe. Štátny príslušník Francúzska sa sťahuje do Nemecka bez práce a bez toho, aby si ju aktívne hľadal. Jeho pobyt nespĺňa podmienky oprávneného pobytu, pretože sám nemá dostatok zdrojov. Nemecko preto môže odmietnuť prístup k dávkam sociálneho zabezpečenia. Mobilita a práca v inej krajine EÚ sú základným právom všetkých občanov Únie. Nie je to však právo na bezpodmienečný prístup k dávkam sociálneho zabezpečenia v inej krajine.

Ak si chcete video stiahnuť, prejdite na stránku audiovizuálnych služieb Európskej komisie

Zdieľať stránku