Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Zmena pobytu a práca v Európe - Súvisiace videá

Dĺžka :01:03 / Dátum: Dec 2016

Európska komisia navrhla aktualizovať pravidlá, ktoré koordinujú systémy sociálneho zabezpečenia v Európe. Ak je dnes osoba registrovaná ako nezamestnaná napríklad v Španielsku a presťahuje sa napríklad do Dánska, aby tam žila a hľadala si prácu, stále môže dostávať dávky v nezamestnanosti zo svojej krajiny pôvodu počas najmenej troch mesiacov. Komisia navrhuje predĺžiť toto obdobie na šesť mesiacov. Dánsky úrad práce bude poskytovať podporu a každý mesiac posielať do Španielska hlásenie o činnosti nezamestnanej osoby. Mobilita a práca v inej krajine EÚ sú základným právom všetkých občanov Únie. Voľný pohyb osôb by nebol možný bez pravidiel EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia.

Ak si chcete video stiahnuť, prejdite na stránku audiovizuálnych služieb Európskej komisie

Zdieľať stránku