Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Zmena pobytu a práca v Európe - Súvisiace videá

Dĺžka :01:29 / Dátum: Oct 2019

About 17 million European citizens currently live or work in another Member State – twice as many as a decade ago. The European Labour Authority (ELA) ensures that EU rules on labour mobility and social security coordination are enforced in a fair and effective way and makes it easier for citizens and businesses to reap the benefits of the internal market.

Ak si chcete video stiahnuť, prejdite na stránku audiovizuálnych služieb Európskej komisie

Zdieľať stránku