Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Wyjazd do pracy do innego kraju UE - powiązane nagrania wideo

Długość :02:51 / Data: Jan 2019

What will happen to your rights to a pension and to healthcare if you decide to retire in another country of the European Union or in Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland? What formalities do you have to be aware of when you move? Find out how EU rules on social security coordination enable you to move around Europe and not lose out on your social security rights.

Aby pobrać nagranie wideo, przejdź na stronę usług audiowizualnych Komisji Europejskiej

Udostępnij tę stronę