Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Wyjazd do pracy do innego kraju UE - powiązane nagrania wideo

Długość :01:03 / Data: Dec 2016

Komisja Europejska zaproponowała aktualizację zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Europie. Obecnie jeżeli dana osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna na przykład w Hiszpanii i przenosi się na przykład do Danii, aby tam zamieszkać i szukać pracy, może ona nadal otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych ze swojego kraju pochodzenia przez okres co najmniej trzech miesięcy. Komisja proponuje, aby przedłużyć ten okres do 6 miesięcy. Duńskie służby zatrudnienia będą służyć wsparciem i co miesiąc informować organy hiszpańskie o działaniach podejmowanych przez osobę szukającą pracy. Przeprowadzka do innego kraju UE i praca w nim stanowi podstawowe prawo wszystkich obywateli UE. Bez unijnych przepisów dotyczących koordynacji zabezpieczenia społecznego swobodny przepływ osób nie byłby możliwy.

Aby pobrać nagranie wideo, przejdź na stronę usług audiowizualnych Komisji Europejskiej

Udostępnij tę stronę