Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Reizen & werken in Europa - Video’s

Duur:00:51 / Datum: Dec 2016

De Europese Commissie wil de socialezekerheidsstelsels in Europa beter op elkaar afstemmen. Een werkloze Fransman verhuist naar Duitsland en zoekt daar niet actief naar werk. Hij voldoet dus niet aan de voorwaarden voor een legaal verblijf, want hij beschikt niet over voldoende eigen bestaansmiddelen. Duitsland kan hem daarom sociale uitkeringen weigeren. Verhuizen naar een ander EU-land om er te werken is een grondrecht van alle EU-burgers . Maar dat betekent niet dat u daar onvoorwaardelijk recht hebt op sociale uitkeringen.

U kunt de video downloaden op de website van de Audiovisuele Dienst van de Europese Commissie.

Delen