Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Reizen & werken in Europa - Video’s

Duur:01:03 / Datum: Dec 2016

De Europese Commissie wil de socialezekerheidsstelsels in Europa beter op elkaar afstemmen. Nu kan pakweg een werkloze Spanjaard bijvoorbeeld naar Denemarken verhuizen om er werk te zoeken, en daar nog ten minste gedurende drie maanden een werkloosheidsuitkering krijgen uit Spanje. De Commissie wil deze periode verlengen tot 6 maanden. De Deense dienst voor arbeidsvoorziening helpt de Spaanse werkloze en brengt maandelijks verslag uit aan Spanje over zijn activiteiten. Verhuizen naar een ander EU-land om er te werken is een grondrecht van alle EU-burgers. Zonder EU-regels die de sociale zekerheid coördineren, is er geen vrij verkeer van personen mogelijk.

U kunt de video downloaden op de website van de Audiovisuele Dienst van de Europese Commissie.

Delen