Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopas liikumine ja töötamine - Videod

Kestus :00:51 / kuupäeva alusel: Dec 2016

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku ajakohastada õigusnorme, millega kooskõlastatakse Euroopa riikide sotsiaalkindlustussüsteeme. Prantsusmaa kodanik, kes on töötu ega otsi tööd, kolib Saksamaale. See aga ei vasta seadusliku riigis viibimise nõuetele, kuna tal puuduvad vahendid enda ülalpidamiseks. Seepärast võib Saksamaa keelduda talle sotsiaalhüvitisi maksmast. Elamine ja töötamine teises liikmesriigis on iga ELi kodaniku põhiõigus. Sellegipoolest ei anna see kellelegi õigust tingimusteta sotsiaaltoetustele teises riigis.

Video alla laadimiseks pöörduge palun Euroopa Komisjoni audiovisuaalteenuste lehele.

Jaga seda lehte