Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopas liikumine ja töötamine - Videod

Kestus :01:03 / kuupäeva alusel: Dec 2016

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku ajakohastada õigusnorme, millega kooskõlastatakse Euroopa riikide sotsiaalkindlustussüsteeme. Kui praegu nt Hispaanias töötuna registreeritud inimene kolib Taani, et seal elada ja tööd otsida, saab ta oma koduriigi töötushüvitist veel vähemalt kolm kuud pärast kolimist. Komisjon on teinud ettepaneku pikendada seda perioodi kuue kuuni. Toetust maksab Taani tööhõiveamet, kes esitab Hispaania riigile töötu kohta igakuiseid aruandeid. Elamine ja töötamine teises Euroopa Liidu riigis on iga ELi kodaniku põhiõigus. Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamiseta Euroopa Liidu tasandil ei oleks inimeste vaba liikumine võimalik.

Video alla laadimiseks pöörduge palun Euroopa Komisjoni audiovisuaalteenuste lehele.

Jaga seda lehte