Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης - Σχετικά βίντεο

Διάρκεια :00:51 / Ημερομηνία: Dec 2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να επικαιροποιηθούν οι κανόνες συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη. Ένας Γάλλος υπήκοος μετακομίζει στη Γερμανία χωρίς να έχει αλλά και χωρίς να ψάχνει συστηματικά εργασία. Η παραμονή του δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να θεωρηθεί νόμιμη, δεδομένου ότι ο ίδιος δεν διαθέτει επαρκείς δικούς του πόρους. Συνεπώς, η Γερμανία μπορεί να του αρνηθεί την πρόσβαση στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Η μετακίνηση και εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών της ΕΕ. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται δωρεάν και άνευ όρων πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές άλλης χώρας.

Για να τηλεφορτώσετε το βίντεο, πηγαίνετε στις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαδώστε αυτή τη σελίδα