Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης - Σχετικά βίντεο

Διάρκεια :01:03 / Ημερομηνία: Dec 2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να επικαιροποιηθούν οι κανόνες συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στην Ευρώπη. Σήμερα, εάν κάποιος έχει εγγραφεί ως άνεργος π.χ. στην Ισπανία και αποφασίσει να εγκατασταθεί π.χ. στη Δανία για διαμονή και αναζήτηση εργασίας, μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει παροχές ανεργίας στη χώρα καταγωγής του για τουλάχιστον 3 μήνες. Η Επιτροπή προτείνει να παραταθεί αυτή η περίοδος στους 6 μήνες. Ο οργανισμός απασχόλησης της Δανίας θα παρέχει στήριξη και θα στέλνει μηνιαίες εκθέσεις στην Ισπανία σχετικά με τις δραστηριότητες του ανέργου. Η μετακίνηση και εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών της ΕΕ. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τους κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Για να τηλεφορτώσετε το βίντεο, πηγαίνετε στις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαδώστε αυτή τη σελίδα