Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Μετακινήσεις και εργασία εντός της Ευρώπης - Σχετικά βίντεο

Διάρκεια :01:29 / Ημερομηνία: Oct 2019

About 17 million European citizens currently live or work in another Member State – twice as many as a decade ago. The European Labour Authority (ELA) ensures that EU rules on labour mobility and social security coordination are enforced in a fair and effective way and makes it easier for citizens and businesses to reap the benefits of the internal market.

Για να τηλεφορτώσετε το βίντεο, πηγαίνετε στις Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαδώστε αυτή τη σελίδα