Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Flytte og arbejde i Europa - Relaterede videoer

Længde :00:51 / Dato: Dec 2016

Europa-Kommissionen har foreslået at opdatere de regler, der koordinerer de sociale sikringsordninger i Europa. En fransk statsborger flytter til Tyskland uden arbejde og uden at søge arbejde. Han overholder ikke betingelserne for lovligt ophold, fordi han ikke har tilstrækkelige midler til at forsørge sig selv. Derfor kan Tyskland nægte ham adgang til sociale sikringsydelser. Det er en grundlæggende rettighed for alle EU-borgere at kunne flytte til og arbejde i et andet EU-land. Det betyder dog ikke, at man har ret til at modtage sociale ydelser i et andet land uden at opfylde nogen betingelser.

Videoen kan downloades fra Europa-Kommissionens audiovisuelle tjenester

Del denne side