Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Flytte og arbejde i Europa - Relaterede videoer

Længde :01:03 / Dato: Dec 2016

Europa-Kommissionen har foreslået at opdatere de regler, der koordinerer de sociale sikringsordninger i Europa. I dag er det sådan, at hvis en person, der er registreret som arbejdsløs i f.eks. Spanien, flytter til f.eks. Danmark for at bo og finde arbejde, kan han eller hun få dagpenge fra sit oprindelsesland i mindst tre måneder. Kommissionen foreslår nu at udvide denne periode til 6 måneder. Den danske arbejdsformidling skal så hjælpe den arbejdsløse spanier og sende månedlige rapporter til Spanien om de aktiviteter, som han eller hun har udført. Det er en grundlæggende rettighed for alle EU's borgere at kunne flytte til og arbejde i et andet EU-land. Den frie bevægelighed for personer ville ikke kunne gennemføres uden EU's regler om koordinering af den sociale sikring.

Videoen kan downloades fra Europa-Kommissionens audiovisuelle tjenester

Del denne side