Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Stěhování za prací do jiné země EU - Související videomateriál

Doba:01:03 / Datum: Dec 2016

Evropská komise navrhla aktualizaci pravidel, která koordinují systémy sociálního zabezpečení v Evropě. V současné době platí, že pokud se nezaměstnaná osoba zaregistrovaná například ve Španělsku rozhodne přestěhovat třeba do Dánska a hledat si tam práci, může i nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti ze své země původu po dobu nejméně tří měsíců. Komise navrhuje prodloužit toto období na 6 měsíců. Dánské služby zaměstnanosti budou poskytovat podporu a každý měsíc posílat hlášení do Španělska o aktivitách této nezaměstnané osoby. Odstěhovat se do jiné země EU a pracovat tam je základním právem všech občanů Unie. Volný pohyb osob by bez pravidel EU pro koordinaci sociálního zabezpečení nebyl možný.

Video si můžete stáhnout na stránkách audiovizuální služby Evropské komise

Sdílet tuto stránku