Заетост, социални въпроси и приобщаване

Преместване и работа в Европа - Видеоклипове по темата

Продължителност:01:03 / Дата: Dec 2016

Европейската комисия предложи да се актуализират правилата за координиране на системите за социална сигурност в Европа. Днес, ако човек е регистриран като безработен, например в Испания, и се премести да живее и търси работа в Дания, той все пак може да получава обезщетение за безработица от своята държава на произход в продължение на поне три месеца. Комисията предлага този срок да бъде удължен до 6 месеца. Службите по заетостта в Дания ще окажат подкрепа и ще изпращат в Испания месечни доклади относно дейностите на безработното лице. Основно право на всички граждани на ЕС е да се преместват и работят в друга страна от Съюза. Свободното движение на хора не би било възможно без правилата на ЕС за координация на социалната сигурност.

За да изтеглите видеоклипа, отидете на аудио-визуалните услуги на Европейската комисия

Споделете тази страница