Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Dĺžka :1:00 / Dátum: May 2018

The video features three young people from different EU countries: Andreia Carona from Portugal, Desirée Monterisi from Italy and Goran Marinovic from Croatia, sharing their positive experiences and the support they received from the Your first EURES Job programme, when they left their countries to go live and work abroad.

Ak si chcete video stiahnuť, prejdite na stránku audiovizuálnych služieb Európskej komisie

Zdieľať stránku