Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Primul tău loc de muncă EURES

Sprijinirea tinerilor

„Primul tău loc de muncă EURES” este un sistem de mobilitate specific. El urmărește:

 • să ocupe posturile vacante într-un anumit sector, pentru o anumită specialitate, într-o țară sau într-un grup de țări sau
 • să sprijine anumite grupuri de lucrători cu disponibilitate mai mare pentru mobilitate, precum tinerii.

Cum funcționează?

 • Sistemul „Primul tău loc de muncă EURES” se adresează tinerilor și angajatorilor din țările UE-28, Norvegia și Islanda.
 • Candidații trebuie să aibă cetățenia uneia dintre aceste țări și să fie rezidenți legali pe teritoriul oricăreia dintre ele.
 • Sistemul își propune să ajute:
  • tinerii cu vârsta de până la 35 de ani să își găsească un loc de muncă, un stagiu sau un post de ucenic în alt stat membru
  • angajatorii să-și acopere posturile pentru care le este greu să găsească angajați cu competențe adecvate.
 • Activitățile sunt implementate de consorții coordonate de serviciile EURES și care implică cel puțin șapte țări.

Cum este finanțat?

începând din 2014, „Primul tău loc de muncă EURES” este finanțat în cadrul axei EURES a programului EaSI.

Activitățile sunt finanțate în urma unor cereri anuale de propuneri. Pentru mai multe detalii, consultați cererile de propuneri publicate (în curs și/sau închise), precum și lista subvențiilor acordate.

Mai multe despre „Primul tău loc de muncă EURES”:

___ Portalul EURES

___ Rapoartele de monitorizare a progreselor (disponibile doar în limba engleză)

Acțiunea pregătitoare „Primul tău loc de muncă EURES”

„Primul tău loc de muncă EURES” s-a derulat ca acțiune pilot între 2012 și jumătatea anului 2015. Această „acțiune pregătitoare” a fost finanțată din fondurile exercițiilor bugetare 2011-2013.

Scopul a fost sprijinirea tinerilor europeni cu vârste între 18 și 30 de ani în eforturile lor de a-și găsi un loc de muncă, un stagiu sau un post de ucenic în orice țară din UE.

Raportul de evaluare intermediară a sistemului YfEJ prezintă progresele realizate de-a lungul primilor doi ani și principalele provocări pentru viitor. Examinarea finală de monitorizare a sistemului YfEJ în perioada 2012-2015 prezintă sintetic efectele și rezultatele acțiunii pregătitoare (disponibil doar în limba engleză).

O evaluare ex-post a fost demarată și se va desfășura până în ultimul trimestru al anului 2016.

Obiectivul este:

 • de a verifica și completa concluziile evaluării intermediare
 • de a analiza costurile, beneficiile și impactul acțiunii și de a examina posibile acțiuni viitoare.

În perioada 2015-2016 a fost efectuată o evaluare ex-post a acțiunii pregătitoare. Raportul aferent evaluării va fi publicat în curând.

Distribuiți pagina