Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Tava pirmā EURES darbavieta

Palīdzība jauniešiem

“Tava pirmā EURES darbavieta” ir konkrētai mērķauditorijai paredzēta mobilitātes shēma. Shēmas mērķis ir:

 • aizpildīt brīvās darbvietas atsevišķās nozarēs, valstīs vai valstu grupās un
 • atbalstīt atsevišķas darba ņēmēju grupas ar noslieci uz mobilitāti, piemēram, jauniešus.

Kā tas darbojas?

Kā tā darbojas?

 • Programma “Tava pirmā EURES darbavieta” ir pieejama jauniem kandidātiem un darba devējiem no ES 28 valstīm, Norvēģijas un Islandes.
 • Kandidātiem jābūt šo valstu pilsoņiem un personām, kas likumīgi uzturas kādā no šīm valstīm.
 • Ar šo programmu iecerēts:
  • palīdzēt jauniešiem vecumā līdz 35 gadiem atrast darbu, prakses vai mācekļa vietu citā dalībvalstī;
  • palīdzēt darba devējiem atrast darbiniekus ar uzņēmumiem vajadzīgajām prasmēm.
 • Darbības īsteno EURES dienestu vadīti konsorciji, kuros ir iesaistītas vismaz septiņas valstis.

Kā to finansē?

No 2014. gada shēmu “Tava pirmā EURES darbavieta” finansē no EaSI apakšprogrammas EURES.

Darbības finansē, rīkojot ikgadējus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus. Lai uzzinātu vairāk, skatiet publicētos uzaicinājumus (pašreizējos un/vai slēgtos), kā arī piešķirto pabalstu sarakstu.

Vēl par shēmu “Tava pirmā EURES darbavieta”

___ EURES portālā

___ progresa uzraudzības ziņojumos (tikai angliski)

Sagatavošanās darbība “Tava pirmā EURES darbavieta”

Programma “Tava pirmā EURES darbavieta” no 2012. gada līdz 2015. gada vidum darbojās kā pilotprojekts. Šī “sagatavošanās darbība” tika finansēta no ES 2011.–2013. gada budžeta.

Mērķis bija palīdzēt ES pilsoņiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem atrast darbu, prakses vai mācekļa vietu kādā ES valstī.

Shēmas “Tava pirmā EURES darbavieta” starpposma novērtējuma ziņojums sniedz pārskatu par pirmajos divos gados gūtajiem rezultātiem un galvenajiem izaicinājumiem nākotnē. Nobeiguma ziņojums par shēmu “Tava pirmā EURES darbavieta” laikposmā no 2012. gada līdz 2015. gadam sniedz ieskatu par sagatavošanas darbības iznākumu un rezultātiem (tikai angļu valodā).

Paveiktā novērtējums ilgs līdz 2016. gada pēdējam ceturksnim.

Mērķi:

 • pārbaudīt un papildināt starpposma novērtējuma rezultātus,
 • izskatīt darbības izmaksas, ieguvumus un ietekmi un citas iespējas, kā varētu rīkoties nākotnē.

2015.–2016. gadā tika izstrādāts sagatavošanas darbībā paveiktā novērtējums. Ziņojums būs pieejams vēlāk.

Ieteikt šo lapu: