Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES

Βοήθεια στους νέους

«Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» είναι μια «στοχευμένη πρωτοβουλία κινητικότητας», που έχει ως στόχο:

 • την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας σε συγκεκριμένο τομέα, επάγγελμα, χώρα ή ομάδα χωρών, ή
 • τη στήριξη ομάδων εργαζομένων με ιδιαίτερη τάση για κινητικότητα, όπως οι νέοι.

Πώς λειτουργεί;

 • Η πρωτοβουλία «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» είναι ανοικτή σε νεαρούς υποψηφίους και σε εργοδότες στις 28 χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι και νόμιμοι κάτοικοι μιας από αυτές τις χώρες.
 • Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει:
  • τους νέους ηλικίας έως 35 ετών να βρουν μια θέση εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σε άλλο κράτος μέλος και
  • τους εργοδότες να βρουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για τις επιχειρήσεις τους.
 • Οι δραστηριότητες υλοποιούνται από κοινοπραξίες υπό την καθοδήγηση των υπηρεσιών EURES, με τη συμμετοχή τουλάχιστον επτά χωρών.

Πώς χρηματοδοτείται;

Από το 2014, η πρωτοβουλία «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του άξονα EURES του προγράμματος EaSI.

Οι δραστηριότητες χρηματοδοτούνται βάσει ετήσιων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων: Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τις δημοσιευμένες προσκλήσεις (τρέχουσες και/ή περατωθείσες), καθώς και τον κατάλογο των  επιχορηγήσεων που έχουν εγκριθεί.

Περισσότερα για την πρωτοβουλία «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES»:

___ στην πύλη EURES

___ στις εκθέσεις προόδου (διαθέσιμες μόνο στα αγγλικά)

Προπαρασκευαστική δράση της πρωτοβουλίας «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES»

Η πρωτοβουλία «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» λειτούργησε πιλοτικά από το 2012 έως τα μέσα του 2015. Η εν λόγω «προπαρασκευαστική δράση» χρηματοδοτήθηκε από τον προϋπολογισμό της ΕΕ το διάστημα 2011-2013.

Στόχος της δράσης ήταν να βοηθηθούν νεαροί πολίτες της ΕΕ ηλικίας 18-30 ετών να βρουν δουλειά, θέση πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης της πρωτοβουλίας «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» δίνει μια γενική εικόνα των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν τα δύο πρώτα χρόνια της εφαρμογής της και των κυριότερων μελλοντικών προκλήσεων. Η τελική έκθεση παρακολούθησης της πρωτοβουλίας «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES για το διάστημα 2012-2015 δίνει μια γενική εικόνα των αποτελεσμάτων της προπαρασκευαστικής δράσης (διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά).

Επί του παρόντος διεξάγεται εκ των υστέρων αξιολόγηση η οποία θα ολοκληρωθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2016.

Στόχος της είναι

 • να επαληθευτούν και να συμπληρωθούν τα πορίσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης
 • να εξεταστούν το κόστος, τα οφέλη και ο αντίκτυπος της δράσης, καθώς και άλλες εναλλακτικές επιλογές για το μέλλον.

Εκ των υστέρων αξιολόγηση της  προπαρασκευαστικής δράσης πραγματοποιήθηκε το διάστημα 2015-2016. Θα ακολουθήσει σχετική έκθεση.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα