Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Slovenia - Brezposelnost

To poglavje zajema denarno nadomestilo za brezposelnost.

Kdo je upravičen?

Do denarnega nadomestila za brezposelnost so upravičene brezposelne osebe, ki so bile obvezno zavarovane za primer brezposelnosti in so postale brezposelne brez njihove volje ali krivde.

Kdaj sem upravičen?

Do denarnega nadomestila za brezposelnost so upravičene osebe, ki so:

 • bile v zadnjih 2 letih pred brezposelnostjo zavarovane najmanj 9 mesecev (oziroma najmanj 6 mesecev v zadnjih 2 letih, če so mlajše od 30 let);
 • se prijavile na ZRSZ in vložile zahtevek za denarno nadomestilo v 30 dneh po nastopu brezposelnosti.

Obseg pravic in načini uveljavljanja

Denarno nadomestilo za brezposelnost prve tri mesece znaša: 80 % osnove (tj. povprečne mesečne plače, ki jo je zavarovana oseba prejela v osmih mesecih pred brezposelnostjo, vključno z nadomestilom plače, zdravstvenim zavarovanjem, zavarovanjem za družinsko varstvo, pokojninskim in invalidskim zavarovanjem), naslednjih devet mesecev: 60 %, po izteku tega obdobja, in 50 % osnove po 12 mesecih.

Nadomestilo ne sme biti nižje od 350 EUR bruto in ne višje od 892,50 EUR bruto.

Denarno nadomestilo zavarovancu pripada z naslednjim dnem po prenehanju obveznega zavarovanja, če se je zavarovanec prijavil v evidenco brezposelnih oseb in vložil zahtevek za nadomestilo v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja.

Dolžina izplačevanja nadomestila je odvisna od dolžine predhodnega zavarovanja:

 • 2 meseca za zavarovanca, ki je mlajši od 30 let in je bil v zadnjih 2 letih pred nastopom brezposelnosti zavarovan najmanj 6 mesecev;
 • 3 mesece za zavarovalno dobo od 9 mesecev do 5 let;
 • 6 mesecev za zavarovalno dobo od 5 do 15 let;
 • 9 mesecev za zavarovalno dobo od 15 do 25 let;
 • 12 mesecev za zavarovalno dobo več kot 25 let;
 • 19 mesecev za zavarovalno dobo več kot 25 let (če starost zavarovanca presega 50 let) in;
 • 25 mesecev za zavarovalno dobo več kot 25 let (če starost zavarovanca presega 55 let).

V času prejemanja nadomestila ZRSZ plačuje vse prispevke za socialno varnost.

Slovarček

 • ZRSZ – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Potrebni obrazci

Vloga za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.

Poznajte svoje pravice

Spodnje povezave, ki naštevajo vaše pravice, niso strani Evropske komisije in ne predstavljajo stališča Komisije:

 • relevantna zakonodaja
 • podrobneje o denarnem nadomestilu za brezposelnost

Publikacije in spletne strani Komisije:

 • brezposelnost in socialna varnost: vaše pravice kot državljan EU v tujini

Kako uveljavljam pravice?

Zahtevek je treba oddati na enem izmed Uradov za delo ZRSZ ali preko spletnih strani ZRSZ.

Kontaktne telefonske številke in e-poštni naslovi:

http://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure.

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej