Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

România - Șomajul

În ce situații pot să cer beneficii?

Sunt asigurate obligatoriu pentru indemnizație de șomaj următoarele categorii de persoane cu domiciliul sau reședința în România:

 • angajații și persoanele asimilate, cu excepția pensionarilor care lucrează;
 • funcționarii publici;
 • membrii ONG-urilor;
 • alte categorii (ca de exemplu, membrii cooperativelor, administratorii cu contract de mandat).

Dacă au cel puțin 18 ani și sunt asigurate în sistemul public de pensii și în sistemul asigurărilor de sănătate, următoarele categorii de persoane cu domiciliul sau reședința în România se pot asigura voluntar pentru indemnizație de șomaj:

 • persoanele autorizate să desfășoare activități independente și partenerii acestora care contribuie la activitatea respectivă;
 • cetățenii români care lucrează în străinătate;
 • persoanele supuse sistemului de securitate socială din România și membrii familiei acestora care locuiesc într-o țară a Uniunii Europene și al căror angajator nu este situat pe teritoriul României.

Contractul de asigurare pentru șomaj pentru categoriile de persoane de mai sus trebuie încheiat cu agenția de ocupare a forței de muncă în a cărei zonă de activitate își are domiciliul sau reședința persoana în cauză.

Ce condiții trebuie să îndeplinesc?

Pentru a putea beneficia de indemnizație de șomaj, trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

 • să aveți domiciliul sau reședința legală în România;
 • să nu aveți un loc de muncă din motive independente de dumneavoastră;
 • să nu aveți venituri sau să aveți un venit mai mic decât valoarea indicatorului social de referință (ISR) în vigoare la momentul respectiv;
 • să fiți apt(ă) de muncă;
 • să aveți vârsta cuprinsă între 16 ani și vârsta legală pentru pensionare;
 • să fiți disponibil(ă) pentru recrutare și în căutarea activă a unui loc de muncă;
 • să vă înregistrați la agenția județeană de ocupare a forței de muncă în județul/sectorul în care locuiți;
 • să cereți acordarea indemnizației de șomaj în maximum 12 luni de când v-au încetat raporturile de muncă, de serviciu, de mandat, etc.

De asemenea, șomerii înregistrați la agenția județeană de ocupare a forței de muncă trebuie să fi contribuit la sistemul de asigurări de șomaj timp de cel puțin 12 luni din cele 24 de luni care preced momentul solicitării indemnizației de șomaj.

Aceasta condiție nu se aplică absolvenților unei instituții de învățământ care sunt în vârstă de cel puțin 16 ani și care nu au reușit să-și găsească un loc de muncă potrivit cu pregătirea profesională timp de 60 zile de la data absolvirii.

La ce beneficii am dreptul și cum le pot obține?

Indemnizația de șomaj este calculată luând în considerare valoarea indicatorului social de referință (ISR), veniturile persoanei asigurate pentru șomaj și stagiul de cotizare la sistemul de asigurări de șomaj.

Valoarea ISR pentru 2018 este de 500 RON.

Indemnizația de șomaj pentru anul 2018:

Stagiul de cotizare

Tipul de șomer

Procentaj din ISR

Indemnizația lunară

Cel puțin un an

Asigurat în sistemul de asigurări de șomaj

75 %

375 RON

Nu se aplică

Absolvent

50 %

250 RON

Această indemnizație crește dacă șomerul a contribuit la sistemul de asigurări de șomaj timp de cel puțin trei ani. Un anumit procent calculat pe baza mediei salariului de bază lunar brut din ultimele 12 luni de contribuție se adaugă la indemnizația de șomaj astfel:

Stagiul de cotizare

Procentul adăugat

Între 3 și 5 ani

3 %

Între 5 și 10 ani

5 %

Între 10 și 20 de ani

7 %

Peste 20 de ani

10 %

Plata indemnizației de șomaj se face lunar, pentru o perioadă cuprinsă între 6 și 12 luni, în funcție de durata stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru șomaj. Absolvenții care nu găsesc un loc de muncăîn următoarele 60 zile după absolvirea unei instituții de învățământ primesc indemnizație de șomaj timp de 6 luni.

Plata indemnizației de șomaj încetează, printre altele, la data refuzului nejustificat, de către șomer, a unui loc de muncă conform cu pregătirea sau nivelul studiilor acestuia, sau la data plecării din țară a beneficiarului pentru o perioadă mai mare de 3 luni.

Plata indemnizației de șomaj se suspendă, printre altele, dacă beneficiarul nu se prezintă lunar sau ori de câte ori este solicitat, la agenția pentru ocuparea forței de muncă la care este înregistrat, pentru a primi sprijin în obținerea unui loc de muncă.

Pentru a beneficia de indemnizația de șomaj, trebuie să depuneți cerere la agenția pentru ocuparea forței de muncă de care aparțineți în maximum 12 luni de când v-au încetat raporturile de muncă, de serviciu, de mandat, etc.

Indemnizația de șomaj este plătită prin intermediul băncilor sau al oficiilor poștale.

Aceasta nu este supusă regimului de impozit pe venit.

Explicații ale termenilor folosiți

 • Indicator social de referință: unitatea exprimată în lei pe baza căreia se calculează indemnizațiile și celelalte prestații pentru șomaj. Valoarea acestuia se poate modifica prin hotărârea guvernului, în funcție de indicele de creștere a prețurilor de consum, prognozat an/an anterior.
 • Indemnizație de șomaj: o compensație parțială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolvenților instituțiilor de învățământ care nu și-au putut găsi un loc de muncă.
 • Stagiu de cotizare: perioada în care s-a plătit contribuția de asigurări pentru șomaj atât de către asigurat, cât și de angajator sau, după caz, numai de către asigurat.
 • Asigurat: persoana fizică care realizează venituri, potrivit legii, și este asigurată pentru riscul pierderii locului de muncă, prin plata contribuției de asigurări pentru șomaj.

Formulare de care s-ar putea să aveți nevoie

Cunoașteți-vă drepturile!

Linkurile de mai jos oferă mai multe informații despre drepturile și obligațiile dumneavoastră în ceea ce privește indemnizația de șomaj. Aceste site-uri nu aparțin Comisiei Europene și nu reprezintă poziția Comisiei Europene asupra subiectului tratat:

Publicații și site-uri ale Comisiei Europene:

Ce instituții trebuie să contactez?

Agențiile județene de ocupare a forței de muncă

Distribuiți pagina