Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

România - Pensia de urmaș

Acest capitol oferă informații despre beneficiile cuvenite, în anumite condiții, copiilor sau soțului supraviețuitor ai/al unei persoane decedate, dacă aceasta era pensionară sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.

Beneficiile descrise sunt:

 • Pensia de urmaș;
 • Ajutorul de deces.

În ce situații pot să cer beneficii?

Pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor, dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea oricărui tip de pensie acordată din sistemul public de pensii.

Ajutorul de deces se acordă atât în cazul decesului unei persoane asigurate sau al unui pensionar al sistemului public de pensii, cât și în cazul decesului membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, care nu au un drept propriu de asigurări sociale.

Beneficiarul acestui ajutor este o singură persoană, care dovedește că a plătit cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele sau, în lipsa acestora, oricare altă persoană care dovedește suportarea cheltuielilor.

Ce condiții trebuie să îndeplinesc?

Primesc necondiționat pensie de urmaș copiii care au vârsta de până la 16 ani.

Copiii între 16 și 26 de ani au dreptul la pensie de urmaș până la data absolvirii studiilor, dacă urmează o formă de învățământ.

Copiii urmași, cu vârsta de peste 26 de ani, primesc pensie pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit fie înainte de a împlini vârsta de 16 ani, fie în timp ce își continuau studiile, dar înainte de vârsta de 26 de ani.

Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș indiferent de vârstă, în următoarele situații:

 • pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an;
 • dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale și dacă supraviețuitorul nu realizează venituri sau dacă nivelul acestora este sub un anumit plafon, care este de 1.457 RON începând cu 1 ianuarie 2018;
 • dacă are în îngrijire copii cu vârsta de până la șapte ani și nu realizează venituri sau nivelul acestora este sub un anumit plafon, care este de 1.457 RON începând cu 1 ianuarie 2018;
 • timp de șase luni după decesul susținătorului dacă nu îndeplinește condițiile legale pentru a obține pensia de urmaș, dar în această perioadă nivelul veniturilor sale este sub un anumit plafon, care este de 1.457 RON începând cu 1 ianuarie 2018.

Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș la vârsta standard de pensionare, dacă durata căsătoriei cu persoana decedată a fost de cel puțin 15 ani. În cazul în care durata căsătoriei a fost de cel puțin 10 ani, soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, însă cuantumul acesteia este redus cu 0,5 % pentru fiecare lună în minus față de cei 15 ani.

Soțul supraviețuitor aflat într-una din situațiile de mai sus pierde dreptul la pensie de urmaș dacă se recăsătorește.

Soții supraviețuitori care au dreptul la o pensie proprie, dar îndeplinesc și condițiile pentru obținerea pensiei de urmaș după soțul decedat, pot opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

La ce beneficii am dreptul și cum le pot obține?

Pensia de urmaș

Pensia de urmaș este calculată ca procent din:

 • pensia pentru limită de vârstă sau din pensia pentru limită de vârstă cu vârsta standard redusă, în cazul în care persoana decedată a beneficiat sau i s-ar fi cuvenit o pensie pentru limită de vârstă;
 • pensia de invaliditate de gradul I, în cazul în care persoana decedată a beneficiat de o pensie de invaliditate, o pensie anticipată sau o pensie anticipată parțială sau i s-ar fi cuvenit oricare dintre aceste tipuri de pensie.

Procentul aplicat la calcularea pensiei de urmaș depinde de numărul de urmași îndreptățiți ai persoanei decedate și este de 50 % pentru un urmaș, 75 % pentru doi urmași și 100 % pentru trei sau mai mulți urmași.

Pensia de urmaș pentru copiii orfani de ambii părinți se stabilește prin însumarea drepturilor de pensie de urmaș, calculate după fiecare părinte.

Pensiile de urmaș mai mari de 2.000 RON sunt supuse impozitului pe venit. Acesta se calculează numai pentru partea din pensie care depășește 2.000 RON.

Cererea pentru pensia de urmaș se depune, împreună cu actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor specifice pentru aceasta, la casa teritorială de pensii pe a cărei rază își are domiciliul solicitantul.

Pensia de urmaș este plătită lunar, prin mandat poștal sau prin transfer bancar în contul curent personal sau în contul de card al beneficiarului, în funcție de preferința acestuia.

Dacă persoana decedată a participat la un fond de pensii administrat privat și decesul acesteia a avut loc înainte de a avea dreptul la pensia privată, urmașilor îndreptățiți, numiți beneficiari, li se deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit persoana decedată, în care se transferă activele cuvenite fiecăruia.

Beneficiarii pot primi o plată unică sau plați eșalonate în rate timp de maximum cinci ani, fără a datora penalități, dacă nu participă ei înșiși la un fond de pensii administrat privat. În cazul în care urmașii participă la un astfel de fond, aceștia au dreptul să-și cumuleze conturile la un singur fond de pensii.

Ajutorul de deces

Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

În ianuarie 2019, ajutorul de deces a fost:

 • 4.162 RON în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
 • 2.081 RON în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

În funcție de statutul persoanei decedate, ajutorul de deces se acordă la cerere, pe baza certificatului de deces, de la:

 • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarilor sau persoanelor asigurate (cu excepția persoanelor fără loc de muncă) sau al unui membru de familie al acestora;
 • agenția teritorială de ocupare a forței de muncă, în cazul decesului șomerilor sau al unui membru de familie al acestora.

Ajutorul de deces se achită în 3 zile de la solicitare.

Explicații ale termenilor folosiți

 • Asigurat în sistemul de pensii: persoana fizică pentru care angajatorul este obligat să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale, persoana care realizează venituri din activități independente sau drepturi de proprietate intelectuală sau, în alte cazuri, persoana care achită contribuția de asigurări sociale, în nume propriu prin intermediul unui contract voluntar de asigurări sociale.

Formulare de care s-ar putea să aveți nevoie

Cunoașteți-vă drepturile!

Linkurile de mai jos oferă mai multe informații despre drepturile și obligațiile dumneavoastră în ceea ce privește pensia de urmaș și ajutorul de deces. Aceste site-uri nu aparțin Comisiei Europene și nu reprezintă poziția Comisiei Europene asupra subiectului tratat:

Publicații și site-uri ale Comisiei Europene:

Ce instituții trebuie să contactez?

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP)

Str. Latină nr. 8, sector 2

020793 București

România

Tel. + 40 800826727

https://www.cnpp.ro/home

Casele județene de pensii publice

Agențiile județene de ocupare a forței de muncă

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina