Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

România - Pensia pentru limită de vârstă

Acest capitol oferă informații despre prestațiile pentru pensii oferite persoanelor care ating vârsta standard de pensionare și care au îndeplinit stagiul minim de cotizare în sistemul public de pensii.

Beneficiile descrise sunt:

 • Pensia pentru limită de vârstă;
 • Pensia anticipată;
 • Pensia anticipată parțială.

În ce situații pot să cer beneficii?

Pensia pentru limită de vârstă se acordă persoanelor care au atins vârsta standard de pensionare și care au realizat stagiul minim de cotizare în sistemul public de pensii.

Pensia anticipată se poate acorda, cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin opt ani mai mare decât stagiul complet de cotizare.

Pensia anticipată parțială se poate acorda, cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum și celor care au depășit stagiul complet de cotizare cu până la opt ani.

Persoanele născute după data de 1 iulie 1971 care contribuie la sistemul public de pensii trebuie să participe obligatoriu la un fond de pensii administrat privat. Persoanele născute între 1 iulie 1961 și 1 iulie 1971 care contribuie la sistemul public de pensii pot contribui opțional la un fond de pensii administrat privat.

Ce condiții trebuie să îndeplinesc?

Pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să fi atins vârsta standard de pensionare și să fi contribuit la sistemul public de pensii o anumită perioadă minimă de timp.

La data de 1 ianuarie 2022:

 • Vârsta standard de pensionare pentru femei este de 61 de ani și 9 luni și va crește treptat până la 63 de ani până în luna ianuarie 2030.
 • Pentru bărbați, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani.
 • Stagiul minim de cotizare este de 15 ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați.
 • Stagiul complet de cotizare pentru femei este de 31 de ani și 9 luni și va crește treptat până la 35 de ani până în luna ianuarie 2030.
 • Stagiul complet de cotizare pentru bărbați este de 35 de ani.

Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu vârsta standard redusă, dacă au realizat stagii de cotizare în alte condiții de muncă decât cele normale, și anume:

 • în condiții speciale ori deosebite de muncă;
 • în fostele grupe I și II de muncă, în vigoare până la 1 aprilie 2001.

Cu respectarea condițiilor specifice prevăzute de lege, reduceri ale vârstelor standard de pensionare se acordă și persoanelor persecutate politic, nevăzătorilor și persoanelor cu handicap.

Perioadele necontributive, precum perioada de acordare a concediului de creștere a copilului, a pensiei de invaliditate sau a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, perioada efectuării cursurilor de zi ale unei instituții de învățământ superior (cu condiția absolvirii), perioada efectuării serviciului militar obligatoriu sau perioada în care o persoană a fost înrolată, mobilizată sau luată prizonier în război, sunt luate în considerare la calcularea pensiei pentru limită de vârstă și a pensiei pentru limită de vârstă cu vârsta standard redusă.

La ce beneficii am dreptul și cum le pot obține?

Pensia pentru limită de vârstă

În sistemul public de pensii, cuantumul pensiei pentru limită de vârstă este calculat pe baza stagiului de cotizare realizat pe parcursul activității profesionale a solicitantului, a nivelului veniturilor care au constituit baza de calcul pentru contribuțiile de asigurări sociale, precum și a valorii punctului de pensie (respectiv 1.586 RON începând cu ianuarie 2022).

Calculul pensiei se bazează pe un sistem de puncte, calculate lunar prin împărțirea câștigului salarial brut sau a venitului asigurat al solicitantului la câștigul salarial mediu brut realizat la nivel național, comunicat de către Institutul Național de Statistică pentru fiecare lună.

Pentru persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare sau o perioadă mai mare decât acesta, cuantumul pensiei obținut prin aplicarea formulei de calcul este mai mare decât pentru cele care au realizat o perioadă de contribuție mai mică.

Pensia anticipată și pensia anticipată parțială

Cuantumul pensiei pentru limită de vârstă cu vârsta standard redusă, al pensiei anticipate și al pensiei anticipate parțiale se calculează la fel ca în cazul pensiei pentru limită de vârstă, doar că în cazul pensiei anticipate parțiale, cuantumul se reduce cu diferite procente, în funcție de numărul de ani cu care este depășit stagiul complet de cotizare și numărul de luni rămase până la împlinirea vârstei standard de pensionare.

La data împlinirii vârstei standard de pensionare atât pensia anticipată, cât și cea anticipată parțială se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă și se înlătură penalizarea aplicată pentru pensia anticipată parțială.

Pensiile mai mari de 2.000 RON sunt supuse impozitului pe venit. Acesta se calculează numai pentru partea din pensie care depășește 2.000 RON și, după caz, după deducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate. Contribuția de asigurări sociale de sănătate se aplică în cazul pensiilor care depășesc 4.000 RON/lună. Aceasta este calculată numai pentru partea din pensie care depășește 4.000 RON.

Pentru a beneficia de o prestație pentru pensie, orice persoană trebuie să depună cererea de pensionare la casa teritorială de pensii pe raza căreia își are domiciliul sau reședința. Cererea este însoțită de documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor specifice pentru tipul de pensie solicitat.

Persoanele care au contribuit la un fond de pensii administrat privat trebuie să ceară prestația de la fondul la care au contribuit. Suma totală pe care acestea o pot primi nu poate fi mai mică decât valoarea contribuțiilor plătite, după scăderea penalităților de transfer și a comisioanelor legale.

Toate tipurile de pensie descrise mai sus sunt plătite lunar, prin mandat poștal sau prin transfer bancar în contul curent personal sau în contul de card al beneficiarului, în funcție de preferința acestuia.

Explicații ale termenilor folosiți

 • Stagiu complet de cotizare: perioada de timp în care asigurații au realizat stagiu de cotizare pentru a putea beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau pensie anticipată parțială. Este stabilit prin lege, diferențiat pentru femei și pentru bărbați.
 • Asigurat în sistemul de pensii: persoana fizică pentru care angajatorul este obligat să rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale, o persoană care realizează venituri din activități independente sau drepturi de proprietate intelectuală sau, în alte cazuri, persoana care achită contribuția de asigurări sociale pe baza unui contract voluntar de asigurări sociale.
 • Locuri de muncă în condiții deosebite: locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condițiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toată durata timpului normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecințe asupra securității și sănătății în muncă a asiguraților.
 • Locuri de muncă în condiții speciale: locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condițiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel puțin 50 % din timpul normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecințe grave asupra securității și sănătății în muncă a asiguraților.

Formulare de care s-ar putea să aveți nevoie

Cunoașteți-vă drepturile!

Linkurile de mai jos oferă mai multe informații despre drepturile și obligațiile dumneavoastră. Aceste site-uri nu aparțin Comisiei Europene și nu reprezintă poziția Comisiei Europene asupra subiectului tratat:

Publicații și site-uri ale Comisiei Europene:

Ce instituții trebuie să contactez?

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP)

Str. Latină nr. 8, sector 2

020793 București

România

Tel. + 40 800826727

https://www.cnpp.ro/home

Casele județene de pensii publice

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina